Obecné nastavení je pro přehlednost členěné do bloků, resp. záložek.
Jednotlivé položky jsou povětšinou pro každý jazyk samostatně. Jazyk, pro který je položka určena je zmíněn na konkrétním řádku.

Obecné

 • Titulek – výchozí titulek stránky
 • Meta keywords = výchozí klíčová slova, oddělená středníkem
 • Meta description = výchozí popis stránky, neměl by být delší jak 250 znaků

Google Analytics

 • ID = ID stránky. Do nastavení nevkládejte celý kód, ale pouze jeho ID. To má tvar UA-XXXXXX-XX

E-maily

 • Odchozí e-mail = výchozí odchozí adresa
 • Odchozí e-mail pro newsletter
 • E-mail, na který příjde kopie potvrzení objednávky
 • E-mail, na který se odešle kontaktní formulář
 • Odchozí jméno pro newsletter (doporučujeme vyplnit jméno e-shopu tak, jak vás zákazníci znají)
 • Popř. další e-mailové adresy v závislosti na aktivovaných modulech systému

Faktury

 • V první části jsou uvedeny vaše základní fakturační údaje
 • Následně bankovní spojení, výchozí konstatní symbol (pro prodej zboží 0008), výchozí splatnost faktur
 • Číslo následné faktury = tato položka souvisí s číselnými řadami, při změně číselné řady je třeba tuto položku změnit
 • Patička = výchozí text pod položky fakturace. Lze změnit u konkrétní objednávky při vystavení faktury. Používá se např. pro informaci o registraci firmy do sběrného programu baterií, obalů, atp.
 • Registrace = slouží pro informaci, kde jste zapsáni jako firma (městský soud u společností, popř. živnostenský úřad u fyzických osob)
 • Logo – prosím nahrávejte na bílém pozadí
 • Bankovní údaje (2) = druhé bankovní spojení, možno využít pro druhý bankovní účet popř. pro zahraniční bankovní účet.

Google AdWords
Tato záložka slouží pro kódy pro vyhodnocení konverzí kampaní (tzv. Goals). Obsahuje kódy pro různé akce, které je vhodné u kampaní měřit. Nastavuje se:

 • GOAL_ID = ID dané konverze
 • GOAL_LABEL = štítek konverze

Sklik
Stejně jako je možné nastavit konverzní kódy pro AdWords, je možné je nastavit pro Sklik. Nastavuje se pouze GOAL_ID

Zboží.cz
Konverze je možné měřit i pro Zboží.cz, zde se nastavuje GOAL_ID a klíč GOAL_CHECKSUM

Heuréka.cz
Konverze je možné měřit i pro Heuréku, zde se nastavuje pouze ID

Objednávky

 • Následující číslo = zde je možné změnit číselnou řadu objednávek.

 

Nastavení může mít další položky v závislosti na aktivovaných modulech systému.