Plánujete-li optimalizovat jednotlivé stránky, můžete upravit metadata pro prakticky všechny stránky, které mají „vlastní URL“

U každého záznamu je možné nastavit

Meta title – slouží pro unikátní titulek. Pokud není vyplněno, bere se název daného záznamu.

Meta description – slouží pro unikátní popisek. Pokud není vyplněno, bere se perex daného záznamu (má-li perex).

Meta keywords – klíčová slova. Dnes dle doporučení není ve zdrojovém kódu. Vyhledávače za to penalizují. V e-shopu to však stále najdete a používáme to pro interní vyhledávání. Můžete zde uvést vše, co nechcete publikovat. je vhodné uvézt např. překlepy nebo chybně používané tvary. Např. máte-li cheesecake, můžete zde uvést cheese cake, ale také po vzoru Prostřeno varianty jako: chézecake, chézekchake, čýssejk, čýsake, číský dort :-) Tyto patvary se nikde neukáží, ale produkt bude dohledatelný.

Slug (někde nazvané jen jako „url“) – obsahuje to, co je za doménou. Můžete měnit tvar URL. Nemusíte mít obavu ze „starých adres“, jsou verzované a přesměrované bezpečným 301 redirectem na ty nové.