Nevíte, jak správně zacházet s dárkovými poukazy?

Dárkové poukazy nebo jiné poukazy na nákup zboží fakticky nahrazují peníze. Prodej poukazů zákazníkovi je pouze příjmem peněz (MD 211.1 / D 211.2), ten však není zdanitelným příjmem. Samotný zdanitelný příjem znamená až následný prodej zboží. Samotný prodej může být placen penězi, nebo právě poukazy (MD 211.2 / D 604).

Protože jde o prostředek nahrazující peníze, není „dárkový poukaz“ sám o sobě ani předmětem DPH. K uskutečnění zdanitelného plnění s povinností přiznat DPH na výstupu opět dojde až v okamžiku prodeje zboží, za které bude placeno např. právě dárkovým poukazem (ať plně či částečně).

Související předpisy:

  • § 4 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.
  • § 21 odst. 1 až 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.
  • bod 3.2.1. Český účetní standard pro podnikatele č. 016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Mimo výše uvedený účetní pohled má tato problematika jeden zásadní logický důvod, proč tomu nemůže být jinak. V době prodeje poukazu nevíte, na jaké zboží jej zákazník uplatní. Tím nevíte ani sazbu DPH. Pokud byste prodali poukaz vč. 21% DPH a zákazník jej uplatnil na produkt s nižší DPH, zbytečně byste odvedli vyšší DPH. V opačném případě (prodej např. s 15% DPH a uplatnění na produkt s 21% DPH) by naopak došlo ke krácení daně. I z těchto důvodů nelze prodávat poukazy jinak, než s 0% DPH.