Kategorie

Kategorie je možné v přehledu řadit stylem drag and drop. Kategorii lze chytit a přesunout na pozici, kam chcete. Pokud kategorii přesouváte vertikálně, měníte pořadí. Pokud ji přesunete vertikálně a poté doprava, zanoříte ji do stromu kategorie, která je ve výpisu nad ní. Pro kategorii lze zadat specifické meta značky (titulek, popisek, klíčová slova), zadat […]

Číst více

Parametry

Parametry jsou poměrně komplexním tématem. Fungují tak, že založíme jednotlivé parametry, a ty následně přiřadíme kategoriím. U produktu pak dostanete na výběr ty parametry, které náleží hlavní kategorii produktu. Parametry rozlišujeme dle těchto typů: textové číselné (u číselných je možné definovat jednotky) pravdivostní (zadává se hodnota ano/ne) výběrové (množina možností se zadává při založení, resp. […]

Číst více

Dodavatelé

V dodavatelích zadáváte dvě položky, jednak název dodavatele a druhak kód. Kód by měl být unikátní pro každého dodavatele. Doporučujeme u zboží dodavatele zadávat, slouží to pro vaše filtrování, pokud budete nuceni řešit například přeceňování zboží a nebo budete chtít nastavit synchronizaci položek z XML feedu dodavatele. V takovém případě zamezíte problému, že dva dodavatelé […]

Číst více

Dostupnost

Každý produkt má stav dostupnosti, zda je skladem, případně na které prodejně. Za zmínění zde stojí v podstatě pouze dvě položky v nastavení. První je počet dní do expedice. Tato hodnota se předává do zbožových vyhledávačů, je tedy dobré ji uvádět v rámci možností co nejpřesněji, resp. měla by korespondovat s textovým popisem. Druhou položkou, […]

Číst více

Země doručení

K objednávkám se váží i země doručení. Pro každou zemi je nutné zadat dvojmístný kód jazyka dle standardu ISO 3166-1 alpha-2 – seznam kódů najdete na wikipedii zde. Jedná se o první sloupec tabulky. Pozor, nejedná se o kódy zemí, ale skutečně jazyků. Neboli Česká republika nemá cz, ale cs. Čína nemá cn, ale zh. […]

Číst více

Stavy objednávky a platby

V horní části stránky Stavů objednávek a plateb máte filtr, kde je třeba vybrat, zda chcete upravovat stavy objednávek či stavy plateb. Dále si ve filtru můžete vybrat zda se mají ukázat ty stavy, které mají nastavenu mailovou šablonu či nikoliv. Tento parametr filtr může sloužit pro druhotnou kontrolu. Každý stav, ať již objednávky či […]

Číst více

Možnosti platby

U možností platby doporučujeme nastavit výchozí stav platby. Na tu se pak dá navázat e-mailová šablona zákazníkovi, více viz stavy objednávky a platby. Rozlišujeme dva pojmy, možnosti a stavy (dopravy i platby). Možnost je to, co nabídneme zákazníkovi v e-shopu. Stav je status, ve kterém se objednávka nachází. Doporučujeme založit ke každé dopravě samostatný stav […]

Číst více

Možnosti dopravy

Možnosti dopravy nabízejí poměrně komplexní nastavení. Jednotlivé způsoby dopravy lze přiřadit pro konkrétní země doručení (výčet možností se změní na základě výběru země zákazníkem v e-shopu). Stejně tak lze dané dopravě přiřadit pouze vybrané způsoby možné platby. U dopravy lze definovat její cenu a částku, od které je doprava zdarma. Dopravu lze omezit jen na […]

Číst více

Obecné nastavení

Obecné nastavení je pro přehlednost členěné do bloků, resp. záložek. Jednotlivé položky jsou povětšinou pro každý jazyk samostatně. Jazyk, pro který je položka určena je zmíněn na konkrétním řádku. Obecné Titulek – výchozí titulek stránky Meta keywords = výchozí klíčová slova, oddělená středníkem Meta description = výchozí popis stránky, neměl by být delší jak 250 […]

Číst více

Přehled objednávek

V přehledu objednávek vidíte 20 posledních objednávek, další se načtou formou nekonečné stránky po scrollování. Objednávky je možné filtrovat dle: Čísla (formou rozsahu, tedy např. 20-50 nebo formou výčtu, např. 5,15,16,19) Variabilního symbolu (neboli číslo faktury) Jména zákazníka Způsobu dopravy Způsobu platby Stavu objednávky Stavu platby Data objednávky, možno specifikovat datum od kterého zobrazit, datum […]

Číst více