Parametry jsou poměrně komplexním tématem. Fungují tak, že založíme jednotlivé parametry, a ty následně přiřadíme kategoriím. U produktu pak dostanete na výběr ty parametry, které náleží hlavní kategorii produktu.

Parametry rozlišujeme dle těchto typů:

  • textové
  • číselné (u číselných je možné definovat jednotky)
  • pravdivostní (zadává se hodnota ano/ne)
  • výběrové (množina možností se zadává při založení, resp. úpravě daného parametru a u produktu vybíráte vhodnou hodnotu)

 

Například pokud bychom měli kategorii Tapety, můžeme definovat parametry následovně:

Hmotnost typu „číslo“ s jednotkou „g
Šíře role typu „číslo“ s jednotkou „mm
Délka typu „číslo“ s jednotkou „mm
Materiál typu „text

Pokud byste měli v parametrech zkratky a byl jich rozumný počet,  je vhodné nastavit výběr a definovat je předem v množině možností. Zabráníte tak  tomu, že každý správce e-shopu, kdo přijde s produkty do styku bude psát hodnoty jinak. Někdo napíše zkratku kapitálkami, jiný použíje velké pouze první písmeno, jiný ji může napsat malými.

S filtry je možné pracovat i v samotném e-shopu, kdy si zákazník specifikuje kritéria pro produkty a kde by tak měl více možností pro v podstatě jednu hodnotu. Stejně tak by to nebudilo dobré dojem, že pokaždé uvádíte danou hodnotu jinak, je dobré zachovat v pojmenování zkratek a termínů jednotnost.

Pokud má parametr zaškrtlou položku „Is selection“, jedná se o parametr, který je kriteriální pro vložení do košíku. Například tedy u obchodu s oblečením to může být velikost a barva jednotlivých variant produktu.